| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tijdlijn 2018

Page history last edited by Manon van Herwijnen 6 years, 3 months ago

 

 

 

 

Tijdlijn Learning Circles  2018

 

 

1.  12 february 12 –  4 maart      

Voorstellen 

 

Nu we gaan samenwerken is het leuk om te weten wie iedereen is.

In de Wiki is voor elke groep een eigen pagina gemaakt. 

Vertel iets over je klas, je school en de leerkracht en ook wat kinderrechten voor jullie betekenen. Iedereen kan jullie presentatie en verhalen in de wiki zien of horen.

Stel jezelf voor op je eigen manier: met leuke foto's, een video, glogster, een rap of gedicht. Maak er iets moois van!

 

 

 

2.   5 maart – 1 april   

Uitdagingen

 

Op maandagochtend 5 maart starten we met de Uitdagingen. Iedere groep heeft 4 weken de tijd, t/m zondag 1 april, om mooie bijdragen te plaatsen op de uitwerkpagina. Probeer zo creatief mogelijk antwoord te geven met teksten, filmpjes, foto’s, ontwerpen, presentaties, e.d.!
Neem de tijd om de pagina's van de andere deelnemers te bekijken en geef elkaar feedback. 

 

 

 

 

3.   2 april  – 29 april 

Vragen en antwoorden

 

In de eerste week van deze fase bedenkt iedere klas een goede vraaag over kinderrechten. Daarna verdeel je je klas in groepjes om antwoord te geven op alle vragen. Leerlingen van verschillende scholen kunnen met elkaar werken aan dezelfde vraag. Antwoorden worden ook besproken in Skype ontmoetingen, leuk en spannend! 

In deze periode hebben veel scholen vrije dagen. Maak dus op tijd een goede planning! 

 

 

 

4.   14 mei –  3 juni

 

Op maandagochtend 14 mei start de fase van afronding. Jullie gaan aan de afsluitende opdracht te werken: de presentatie van een gezamenlijke brief, waarin jullie ook vertellen wat jullie 'eye openers' waren. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen van de afgelopen periode in je wereldwijde klas.

 

Evaluatie: Met jullie tips, tops en opmerkingen kunnen we de Circles volgend jaar goed voortzetten.

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.