| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Informatie over het werken in een Learning Circle

Page history last edited by Manon van Herwijnen 6 years, 5 months ago

 

Inhoud

 

De 4 fasen van de Learning Circle

Hoe gebruik je de schoolpagina

Feedback en comments

Bronnen en achtergrond informatie

Gastlessen

Future Skills

Formative Assessment

Gesprekken over kinderrechten & doordenkvragen

Tips for uploading photos and files in a wiki

Communicatie: Skype & Email naar leerkrachten

 

 

De 4 fasen van de Learning Circle

 

In alle fasen van de Circle zijn er meerdere manieren om met elkaar samen te werken en contact te leggen.

De tijdlijn laat de data van de fasen zien.

   

 • Schrik niet van het aantal opdrachten en vragen in de 5 Uitdagingen! 
  Je kunt een of meer Uitdagingen kiezen om met de hele klas aan te werken of je klas in groepjes verdelen die ieder aan een andere opdracht werken.

 • Iedere Uitdaging begint met een uitleg over het onderwerp, gevolgd door opdrachten, vragen en suggesties voor een manier om ze uit te werken.

 • Probeer jullie uitwerkingen op tijd op de schoolpagina te zetten, dat werkt het best (samen) 

 

Hoe gebruik je de schoolpagina

 

 • Op deze pagina stellen jullie je klas en school voor aan de andere deelnemers van deze Learning Circle.

 • De uitwerkingen van de Uitdagingen en de Afronding plaatst je ook hier.

 • Voor de 3e fase is er een andere manier om samen te werken. Dat leggen we op de pagina over 'Vragen en Antwoorden' uit. 

 • Maak op jullie schoolpagina duidelijk welke opdrachten jullie hebben gekozen. 

 • Laat ook zien of vertel hoe jullie hebben samengewerkt. De manier van leren, het leerproces, is net zo interessant als de resultaten!

Feedback en comments

 

 • Op elke schoolpagina vinden jullie vakken om jullie feedback van de andere groepen te ontvangen.
  We vragen iedereen om zoveel mogelijk feedback op de uitwerkingen van alle groepen te geven. 

 • Als jullie een korte opmerking willen maken, kan dat het best in het comment vakje, helemaal onderaan iedere pagina.

 

Bronnen en achtergrondinformatie

 

In de sidebar vind je een link naar 'Bronnen', een pagina met interessante sites, filmpjes en artikelen. We nodigen je uit hier zelf ook mooie bronnen, sites, artikelen en jullie inspiratie aan toe te voegen!

 

Gastlessen

 

Denk ook aan de mogelijkheid om een expert te vragen een gastles op je school te verzorgen.
Unicef bijvoorbeeld heeft 250 vrijwilligers die graag een afspraak maken. Ga voor het aanvragen naar deze pagina op de site van Unicef.
 

 

Future Skills

 

Werkend aan de Uitdagingen raken deelnemers met elkaar verbonden en wisselen ze kennis uit. Intussen oefenen leerlingen (soms ongemerkt) verschillende vaardigheden. 

Om bij te houden welke vaardigheden aan bod komen, zie de pagina 'Learning & practicing skills' (met een pdf).

 

Formative Assessment

 

Leerdoelen en criteria:

 

Zelf-reflectie, zelf-evaluatie en peer-learning zijn effectieve onderdelen van formative assessment. Leerlingen kunnen leren meer verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en leren dit beter te reguleren.
We geloven in 'Assessment for and as learning', vertaald als 'beoordeling om van te leren', als belangrijke voorwaarde om te groeien en eigenaarschap te voelen.
Kennis van en bewustzijn over kinderrechten zullen toenemen door feedback te geven en te ontvangen en door:

 

 • duidelijke leerdoelen vast te stellen voor iedere opdracht die jullie kiezen. 
  Hoe pakken we deze opdracht aan? Wat hopen we ervan te leren? Hoe verdelen we de taken en wie heeft welke verantwoordelijkheid?

 • spreek samen af aan welke voorwaarden/criteria een goede uitwerking moet voldoen (voor iedere opdracht).
  Wanneer hebben we voldoende geleerd? Hoe moet het eruit zien? Welke normen en criteria gebruiken we om vast te stellen of ons leerproces en werk goed zijn?

   

Leerlingen groeien o.a. in hun kennis en vaardigheden door feedback te geven en ontvangen, door te leren goede vragen te stellen en kritisch na te denken over antwoorden.

Daarom gaat in fase 3 alle aandacht naar het stellen van interessante vragen die deelnemers uitnodigen verder te denken en op onderzoek uit te gaan:

 

Gesprekken over kinderrechten & doordenk-vragen

 

Kinderrechten, een onderwerp dat verwondering en vragen oproept. 
Als onze leerlingen verhalen horen, beelden zien van de situatie waarin andere kinderen verkeren kan dit confronterend zijn, verontwaardiging en schrik geven. Hun betrokkenheid bij het onderwerp kan ook aanzetten tot meedenken, kritisch en creatief, over mogelijke veranderingen in de toekomst. Samen leren over kinderrechten kan vertrouwen geven in verbetering én geruststelling, omdat kinderen en volwassenen ook zien dat mensen vooruit willen in een samenleving die veel democratie kent. 
 

 

Om de onderwerpen in deze Learning Circle goed in te leiden vind je in fase 1 en 2 een aantal doordenk-vragen. 

Je kunt ze downloaden en uitprinten:

 

Aanvullende informatie is te vinden op de pagina Gesprekken over kinderrechten, met nog meer handige kaartjes met vragen.

Aanvullende vragen om tot een goed gesprek te komen vind je ook op deze pagina.

 

 

Uploaden van foto's en bestanden in de wiki:

 

In dit filmpje wordt uitgelegd wat een Wiki is:

 

 

 

Het originele filmpje kun je hier vinden.

 

Verkorte handleiding:

 

Een foto uploaden:

 1. de foto's van je camera zijn vaak 4-6 Mb, drie van die foto's op 1 wiki pagina maken die pagina zwaar en traag, daarom:
 2. Voor je de foto in de wiki uploadverklein je de foto tot 75-150 Kb en geeft de foto een herkenbare naam, bv waterschoolgroup.jpg
 3. Dan linksboven in de wiki naar tab 'pages & files' gaan. Je vindt daar ook een map 'foto's deelnemers'. Deze selecteer je en dan bovenaan 'upload'  kiezen. 
 4. Ga nu naar je eigen schoolpagina. Klik op edit. Ga met je muis en klik op de plek waar de foto moet komen.
 5. Rechts in het sidebar menu onder 'Insert links' kiezen voor 'images & files' en klik op de naam van jouw foto.
 6. Vergeet niet op 'save' te klikken onderin.

Een tekening scannen en uploaden:

 1. Tijdens het scannen aangeven hoe je het op wilt slaan; geef een herkenbare naam en sla op als jpg of png bestand.
 2. De scan van je tekening kun je dan uploaden (net zoals hierboven bij een foto).

Filmpjes en Video's:

 1. Bij veel scholen is het downloaden van bestanden om reden van veiligheid geblokkeerd, daarom willen we foto's en filmpjes graag IN de wiki op de pagina hebben, dan omzeilen we apart downloaden.
 2. Upload dus je filmpje (bijv. .mp4 of .mov) eerst naar YouTube en zet het met de insluitcode (embedden) rechtstreeks in je schoolpagina. 
 3. Hoe dat moet staat uitgelegd in de sidebar van elke wiki.

Powerpoint, Pdf, Word en andere bestanden:

 1. Zelfde verhaal: bij veel scholen is het downloaden van bestanden om reden van veiligheid geblokkeerd.
 2. Van Powerpoint dia's kun je ook jpg of png plaatjes maken en zo op je wiki pagina invoegen
 3. Of maak een Prezi of Glogster kun je net als een YouTube video met een insluitcode rechtstreeks op je schoolpagina plaatsen.

Word bestand in de wiki plaatsen.

 1. Weer het zelfde verhaal, als je een Word bestand upload kunnen veel scholen jullie werk niet zien.
 2. Nu heeft de wiki de mogelijkheid om bij het uploaden van een Word-bestand er gelijk een wiki-pagina van te maken, super makkelijk!
 3. Klik dus op het tabblad 'pages en files', dan het Word bestand uploaden en kiezen voor: 'save as a wiki page'.
 4. Daarna kun je de tekst uit deze pagina knippen en in jullie eigen schoolpagina plakken.

Maak geen link naar een google document, maar kopieer de tekst uit het Google.doc en plak het zo in je schoolpagina.


Communicatie: 

 

 

 

 • Een Skype afspraak maken:  
  Om echt met elkaar in contact te komen en jullie uitwerkingen met elkaar te bespreken, is een 'video conference' een goede manier.

  We hebben er een schema gemaakt waarin iedere school aan twee andere 'gekoppeld 'wordt. Natuurlijk kun je elkaar ook eerder opzoeken Spannend en leuk!

  Lees op deze pagina hoe je een Skype afspraak maakt

 

 • Emails naar andere leerkrachten in je circle:

  Er zijn twee manieren om je collega's te vinden:

  1. Klik op de naam van degene die de schoolpagina bewerkt heeft, onder de naam van de school vind je die. Je ziet dan het email adres van je collega.

  2. Ga naar de donker blauwe "Users" button bovenaan. Daar vind je de namen en email adressen van alle deelnemers.   

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.