| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Fase 3 - Vragen aan elkaar

Page history last edited by angie Tjokrodimedjo 5 years, 11 months ago Saved with comment

 

 

Vragen en antwoorden 

 

2 april  -  29 april   2018 

 

 

In de eerste week van deze fase bedenkt iedere klas

een goede vraag over kinderrechten

voor de andere klassen of groepen in de Circle.

 

In de weken erna verdelen jullie de klas in groepjes,

om alle vragen te kunnen beantwoorden.

 

We vragen alle deelnemers om rechtstreeks contact

met minstens twee andere klassen te organiseren:

via Skype en social media wordt het bespreken van een vraagstuk

nog veel interessanter!

 

 

 

 

 

 Jullie vraag noteer je ----> op de pagina 'Jullie vraag'.

 

 'Bedenk een goede vraag en bespreek de antwoorden. 

 

 

Jullie weten nu veel meer over kinderrechten en

hebben elkaars verhalen gehoord en gezien.

Er is heel veel ontdekt en hard gewerkt aan de Uitdagingen.

 

Nu is het tijd om zelf een vraag te bedenken voor de andere deelnemers.

 

 

De beste manier om alle vragen te beantwoorden, is om jullie klas in groepjes te verdelen.

Ieder groepje kiest een vraag en beantwoord deze zo goed en uitgebreid mogelijk.

Zo werkt je met leerlingen van andere scholen aan dezelfde vraag.

 

Gebruik daarvoor deze pagina: 'Jullie vraag'.

 

 

Goede vragen zijn:

 

 

 • Open, maar gericht op een onderwerp - je kunt ze niet beantwoorden met alleen een 'ja of nee'.

 
 • Vragen met een richting, zonder voor te schrijven

  Voorbeeld: Hoe kunnen we zorgen voor / dat …?

  Voorbeeld: Hoe denken jullie over …?

 

 • Vragen die uitnodigen - om te onderzoeken, ontdekken, organiseren en uit te werken.

 • Vragen die uitnodigen eigen ideeën en meningen te geven - Open vragen hebben onderzoek nodig. De antwoorden zijn niet zomaar op Google te vinden.

 • Zinvol of betekenisvol - De vraag stimuleert om met elkaar te overleggen:

  Wat gaan we onderzoeken en waarom?

  Waaraan denken we?

  Wat betekent het?

  Hoe gaan we het aanpakken?

 • Voorbeelden van het eerste stuk van een vraag:

"Wat zou er gebeuren als ..."

"Hoe denken jullie over ...?"

"Hebben jullie je wel eens afgevraagd ...?"

"Wat zouden we kunnen doen aan...?"

"Hoeveel manieren kun je bedenken om ...?" 

"Hoe kunnen we actief bijdragen aan...?"

"Hoe kunnen we.......verbeteren?"


 

 

 


Stap 1:

 

In de eerste week, van 2 tot 9 april: 
Bedenken jullie een goede vraag over kinderrechten voor je klasgenoten in de Circle.
Jullie vraag noteer je ----> op de pagina 'Jullie vraag'.

Houd er rekening mee dat de vraag in twee weken beantwoord kan worden.

 

Stap 2: 

 

Op 9 april: Staan alle vragen klaar.

Nu verdelen jullie de klas in kleinere groepjes.

 

Ieder groepje kiest een vraag die ze interessant vinden en gaat aan de slag.

Als je op de vraag klikt, kom je terecht op de pagina waar alle antwoorden van alle groepjes, op die ene vraag bij elkaar komen! 


Natuurlijk mag je de vragen weer op allerlei manieren beantwoorden: met een tekst, een gedicht, een rap, een verslag, of op een heel andere manier!

 

 

 

Skype

 


 

Omdat we goed geluisterd hebben naar de wens om nog meer contact met elkaar te hebben in de Circle, hebben we een schema gemaakt om elkaar te ontmoeten via Skype.
Op die manier kunnen jullie elkaar ontmoeten en antwoorden en onderwerpen met elkaar bespreken.

 

In april organiseert iedere groep of klas een video ontmoeting met minstens 2 andere klassen. Natuurlijk kunnen jullie elkaar ook al eerder opzoeken. Spannend en leuk!

Lees hier hoe jullie een afspraak kunnen maken. 

 

En nog even voor alle duidelijkheid: ----> In deze fase gebruiken we dus niet de school pagina's.

 

 


 

 

 

 

Have fun & Good luck!!

  

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.